Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE), înființată în anul 2012, este organizația ce apară drepturile a celor aproximativ 25.000 de studenți din cadrul Academiei de Studii Economice din București, implicându-se totodată în dezvoltarea personală și profesională a lor prin prisma proiectelor și acțiunilor întreprinse.
De la înființare și până în prezent USASE numără peste 5.000 de membrii și a fost implicată în organizarea a peste 350 de evenimente cu caracter național și internațional.

badge

Valori

 Echipa USASE este formată din oameni diferiţi,  cărora, an de an, li se alătură noi voluntari, realizând, astfel, o schimbare prin valorile împărtăşite, precum:

Încredere şi Prietenie: Orice colaborare începe prin sinceritate şi comunicare deschisă,cultivând încrederea, pe baza căreia ne dorim să construim prietenii frumoase.

Pasiune: Este important ca fiecare să fie în elementul său, acolo unde pasiunile şi talentele sale se întâlnesc. De aceea, alegem acele proiecte şi roluri care ne valorifică potenţialul şi căutăm bucuria şi partea distractivă în tot ceea ce facem.

Responsabilitate : Detaliile fac diferenţa. Încercăm să ţinem cont de toate implicaţiile şi privim cu responsabilitate contextul mai larg al acţiunilor noastre. Întotdeauna este loc pentru mai bine.

target

Obiective 

Participarea studenţilor, prin reprezentanţii aleşi, membri ai organelor de conducere ale USASE, la deciziile adoptate de structurile consultative, deliberative şi de conducere ale Academiei de Studii Economice din București (ASE București) şi ale facultăţilor. 
Participarea, în calitate de partener în managementul ASE București, şi implicarea activă în îmbunătăţirea continuă a situaţiei comunităţii studenţeşti şi a sistemului de învăţământ, inclusiv prin participarea la procesul de asigurare a calităţii. .
Identificarea problemelor cu care studenţii se confruntă şi propunerea de metode şi acţiuni de soluţionare a acestora. .
Monitorizarea respectării drepturilor şi promovarea unor elemente ce ţin de îndeplinirea obligaţiilor ce revin studenţilor ASE București..
Participarea la dezvoltarea personală şi profesională a membrilor comunităţii studenţeşti, la creşterea gradului de integrare în societate, a capacităţii de a fi angajat şi a mobilităţii pe piaţa muncii prin intermediul activităților educaționale, sportive și culturale întreprinse. 
Implicarea în activităţile ce ţin de aspectele sociale ale vieţii comunităţii studenţeşti. .
Asigurarea managementului Casei Studenţilor Economişti.

group-of-three-men-standing-side-by-side-hugging-each-other

Principii 

În primul rând, USASE respectă principiul de a nu se implica în conflicte de discriminare rasială, religioasă, etnică, culturală şi politică.  Principiul legitimității, al reprezentativității, al libertății de exprimare, al egalității de șanse sau al non-partizanatului politic sunt alte câteva principii ce guvernează organizația noastră. Pe scurt, USASE are responsabilitatea de a se consacra altora şi de a respecta principiile Codului conduitei etice.