Scop

Reprezentăm interesele comune ale tuturor studenţilor, de la nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Principii

Principiile care stau la baza activităţilor Asociaţiei sunt: principiul legitimităţii, principiul reprezentativităţii, principiul nediscriminării, principiul libertăţii de exprimare, principiul non-partizanatului politic.

Valori

Valorile care stau la baza activităţilor Asociaţiei şi a membrilor săi sunt integritatea, profesionalismul, pasiunea, transparența în activitățile desfășurate în interesul studenților și spiritul de echipă.