Dragi studenți,
Atașat regăsiți secțiile de votare organizate în vederea alegerii reprezentanților studenților pentru Consiliile Școlilor Doctorale, Consiliile Facultăților, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, respectiv pentru Senatul Universitar.

Vă reamintim faptul că în conformitate cu “Metodologia privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive” (disponibilă aici), alegerea studenților reprezentanți se desfășoară în perioadele:
– 7 Noiembrie 2019 – Alegerea studenților doctoranzi în Consiliile Școlilor Doctorale ( sala 1105, intervalul orar 10 – 20);
– 8 noiembrie 2019 – al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților doctoranzi în Consiliile Școlilor Doctorale ( sala 1105, intervalul orar 10 – 20);
– 21 noiembrie 2019 – Alegerea reprezentanților studenților în Consiliile Facultăților, respectiv a studenților doctoranzi în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat;
– 22 Noiembrie 2019 – al doilea tur de scrutin pentru alegerea reprezentanților studenților în Consiliile Facultăților, respectiv a studenților doctoranzi în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat;
– 28 noiembrie 2019 – Alegerea reprezentanților studenților, respectiv ai studenților doctoranzi pe locurile destinate acestora în Senatul Universitar;
– 29 noiembrie 2019 – al doilea tur de scrutin pentru alegerea reprezentanților studenților, respectiv ai studenților doctoranzi pe locurile destinate acestora în Senatul Universitar.

Secții de votare pentru alegerea reprez. studenților

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.