Programul National Tabere Studentesti 2021

Dupa un an de muncă, meriți să îți petreci vacanța de vară în locuri frumoase și să îți faci amintiri alături de colegii tăi.
Pentru a beneficia de un loc în tabără, poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților de anul I ), sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile din Legea Tinerilor.

Studenții ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2021 trebuie să completeze cererea-tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la cereretabere@gmail.com, în perioada 6 – 11 iulie 2021 (până la ora 16:00).

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2021 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2019/2020 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2020/2021), în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

Conform art. 15, secretariatele facultăților vor întocmi lista cu studenții ce se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a) și lit. b) și listele de rezerve pentru fiecare categorie de studenți și le vor afișa la avizier și pe site-ul propriu până la 13 iulie 2021, ora 16:00.

Comisia de selecție a studenților beneficiari, desemnată la nivelul fiecărei facultăți până la 13 iulie 2021 conform art. 16, va analiza listele întocmite, în conformitate cu prevederile art. 15 al Metodologiei amintite, și va întocmi, în perioada 14 – 16 iulie 2021, un proces verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național „Tabere Studențești” 2021. Procesul verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere, semnat și ștampilat, va fi afișat de Secretariatul Facultății la loc vizibil precum și pe site-ul propriu pe 16 iulie 2021.

Eventualele contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără pot fi depuse până pe 17 iulie 2021, personal la secretariatul fiecărei facultății sau în format electronic la cereretabere@gmail.com.

Ulterior întâlnirii cu beneficiarii (ce va avea loc conform art. 25 în perioada 29 – 30 iulie 2021), Comisia de la nivelul facultății va elabora borderourile cu beneficiarii. Listele cu studenții beneficiari ai taberelor, precum și locațiile și perioadele de desfășurare vor fi afișate la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al facultăților până pe 2 august 2021.

Puteți transmite oriceîntrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără la cereretabere@gmail.com.

Anul acesta taberele se vor desfășura în perioada 11.08.2021 – 31.08.2021, în 4 serii:

Seria I: 11-16.08.2021
Seria II: 16-21.08.2021
Seria III: 21-26.08.2021
Seria IV: 26-31.08.2021

Criteriile de selecție a studenților beneficiari ai taberelor studențești, precum și alte informații despre program pot fi consultate în Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2021.

 

Cerere + declarație

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.