Art. 1. Alegerea studenților reprezentanți pentru ocuparea locurilor în Biroul Permanent al Uniunii Studenților ASE (Președinte, Vicepreședinți, Secretar General, Secretar, Membrii în Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București, Membrul în Biroul Permanent al Senatului Universitar), se realizează respectând prevederile Staturare ale Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București, ale Regulamentului privind reprezentarea și activitatea socială a studenților ASE, respectiv a Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive, aprobate de către Senatul Universitar ASE.

Art. 2. Depunerea în echipă a candidaturilor pentru Biroul Permanent al Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București, pentru reprezentanții studenților în Consiliul de Administrație și pentru reprezentantul studenților în Biroul Permanent al Senatului Universitar se va face la sediul Biroului Electoral Central al Studenților Academiei de Studii Economice din București (str. Frumoasă, nr. 31, sala 12, sector 1, București), în data de 13.12.2019, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Art. 3. Alegerea membrilor Biroului Permanent al Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București va avea loc în data de 16.12.2019.

Art. 4. Candidaturile pot fi validatate de către BECS ASE doar dacă: a) Candidaturile sunt unice; b) Candidaturile sunt complete.

Art. 5. Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: Opis, Plan Managerial pentru toate pozițiile enumerate la art. 1 al prezentei hotărâri și Curriculum Vitae.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.