Dragi studenți,

Vă informăm că în data de 30 octombrie 2023, se vor alege reprezentanților studenților în Consiliile Facultăților, respectiv a reprezentanților studenților doctoranzi în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat.Alegerea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății, respectiv CSUD se face de către toți studenții facultății/Școlilor Doctorale prin vot electronic universal, direct și secret. Studenții pot să își exercite dreptul de vot pe pagina personală www.webstudent.ase.ro.  

În vederea susținerii candidaturii, studenții trebuie să își depună în perioada 25 – 27 octombrie 2023 (pe 27 octombrie până la ora 16:00) un dosar care să conțină curriculum vitae, declarație pe propria răspundere conform căreia nu fac parte din structura de conducere a unui partid politic, declarație de prelucrarea a datelor cu caracter personal și scrisoare de intenție (și lista cu susținători în cazul candidaturilor independente) pe adresa de e-mail a Biroului Electoral Central al Studenților: office@us.ase.ro.

Metodologia de alegeri poate fi consultată aici.

Erată metodologie alegeri studenți reprezentanți

Declaratie-GDPR-candidati-alegeri

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Atașat regăsiți numărul locurilor vacante destinate studenților pentru Consiliul Facultății și CSUD:

FacultateaNumărul total al  locurilor alocate pentru reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății
Administrație și Management Public5
Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine5
Bucharest Business School3
Business și turism7
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică7
 Contabilitate și Informatică de Gestiune7
Drept5
Economie Teoretică și Aplicată7
Economie Agroalimentară și a Mediului6
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori7
Management7
Marketing6
Relații Economice Internaționale7
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat4
Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.