Concursul “Dezbate România”

Regulament

Eligibilitate

În concurs participă echipe de studenți, din orice an de studiu, indiferent de forma de învățământ (zi / învățământ la distanță / masteranzi), cu vârsta maximă de 30 ani. O echipă este formată din 4 membri, care pot fi de la facultăți diferite. Un participant nu poate face parte din mai multe echipe. Concurenții sunt obligați să completeze toate câmpurile din formularul de înscriere.

Studenții înscriși confirmă că au citit și înțeles prezentul Regulament și că sunt de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate în acesta.

Condiții de participare

Înscrierea în concurs se va face exclusiv prin completarea unui formular tip.

Sunt excluși din concurs acei concurenți care furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Selecția participanților

Selecția echipelor participante la concursul “Dezbate România” se va face de către organizatori în urma analizei aplicațiilor încărcate prin intermediul formularului.

Rezultatele preselecției vor fi anunțate până la sfârșitul lunii aprilie 2017 printr-un e-mail trimis de către office@us.ase.ro fiecărei echipe înscrise.

Evaluarea se va face pe o scară de la 1 la 5 (unde 1 este nota cea mai mică, iar 5 nota maximă) pentru fiecare dintre următoarele criterii:
a. încadrarea în tema propusă;
b. originalitatea ideilor argumentate;
c. logica argumentelor;
d. respectarea normelor gramaticale ale limbii române.
Punctajul final este format din suma punctelor obținute pentru fiecare criteriu în parte.

Desfășurarea dezbaterilor

Tema dezbaterii, componența juriului, locația și ora sunt anunțate cu minimum 5 zile înainte de dezbatere pe site-ul nostru (us.ase.ro la rubrica Noutăți, dar și la rubrica dedicată concursului), iar echipele vor fi anunțate și prin e-mail.

  1. În cadrul fiecărei dezbateri vor participa 2 echipe (Afirmatoare și Negatoare) care vor argumenta pro și contra pe baza temei stabilite de către organizatori.
  2. Fiecare echipă își va desemna un lider, iar fiecare membru va prezenta pe rând câte un argument în cadrul dezbaterii. În încheiere, liderul fiecărei echipe este cel care va pune concluziile.
  3. Discursurile se desfășoară alternativ între membrii celor două echipe. Primul discurs este cel al echipei afirmatoarea și are rolul de a interpreta ipoteza și de a prezenta argumentele care susțin această poziție. Următorul discurs, cel negator, are rolul de a contesta poziția afirmatoare, principala responsabilitate a negatorilor fiind de a contraargumenta punctual cazul afirmator și de a prezenta ideea centrală negatoare, care să sintetizeze poziția proprie.
  4. În cazul în care există nelămuriri, participanții se pot adresa juriului pentru a cere echipei adverse întrebări de clarificare. Participanții trebuie să aibă un comportament fair-play, să nu facă atacuri personale, să nu folosească expresii licențioase sau injurii, în caz contrar vor fi descalificați.
  5. Rolul de afirmator sau negator al fiecărei echipe se stabilește prin tragere la sorți, cu 10 minute înaintea începerii dezbaterii.

Jurizarea

  1. Juriul, format dintr-un număr impar de membri, urmărește măsura în care participanții reușesc să argumenteze convingător, să organizeze prezentarea, să susțină un discurs persuasiv, să răspundă prompt și analitic contraargumentelor echipei oponente.
  2. Criteriile avute în vedere de către juriu sunt: calitatea argumentației, creativitatea și stilul de prezentare (cursivitate în prezentare),
  3. Punctajul final este suma punctelor obținute de fiecare membru în parte. Echipa care obține punctajul cel mai mare este desemnată câștigătoare.
  4. Premiul cel mare, acordat echipei câștigătoare, din finala concursului, are o valoare de 1.000 de euro și este oferit de organizator.
  5. Membrii juriului își rezervă dreptul de a acorda premii speciale la fiecare dezbatere acelora dintre concurenți care se vor remarca.

Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării, identificării câștigătorului și a promovării concursului.

Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorilor concursului, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizatori sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanții cu privire la noi proiecte, campanii publicitare și de marketing. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale.

Premii

Toți participanții vor primi diplome și premii din partea Fundației Dan Voiculescu și a partenerilor concursului. Echipa câștigătoare va fi răsplătită cu un premiu de 1.000 de euro.