Graficul activităților

Graficul activităților pentru anul universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de masterat

Activitatea didactică

Fișa disciplinei
Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat

Practica de specialitate

Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Finalizarea studiilor

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat
Ghid pentru elaborarea lucrării de disertație