Istoric

Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (USASE) este organizaţia studenţească ce reprezintă interesele comune ale tuturor studenţilor, de la nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi se implică în dezvoltarea lor personală şi profesională.

Printre valorile USASE se regăsesc spiritul de iniţiativă, implicarea activă, voluntariatul, creativitatea, comunicarea, entuziasmul, devotamentul, solidaritatea, integritatea, profesionalismul şi pasiunea.

Considerăm că cel mai de preţ bun al Uniunii este capitalul uman şi de aceea te încurajăm să contribui la dezvoltarea comunităţii din care facem cu toţii parte, prin intermediul ideilor şi spiritului inovativ! Aşteptăm ideile şi propunerile tale la office@us.ase.ro.

În plus, ai posibilitatea de a deveni voluntar în cadrul USASE - poate una dintre cele mai frumoase activităţi pe care le poţi avea în timpul studenţiei. Să faci acest lucru într-o echipă dinamică şi unită este de senzaţie!

valori2

Valori


Echipa USASE este formată din oameni diferiţi cărora, an de an, li se alătură noi voluntari, realizând astfel o schimbare prin valorile împărtăşite, precum:

Încredere şi Prietenie: Orice colaborare începe prin sinceritate şi comunicare deschisă, cultivând încrederea, pe baza căreia ne dorim să construim prietenii frumoase.

Pasiune: Este important ca fiecare să fie în elementul său, acolo unde pasiunile şi talentele sale se întâlnesc. De aceea, alegem acele proiecte şi roluri care ne valorifică potenţialul şi căutăm bucuria şi partea frumoasă în tot ceea ce facem.

Responsabilitate : Detaliile fac diferenţa. Încercăm să ţinem cont de toate implicaţiile şi privim cu responsabilitate contextul mai larg al acţiunilor noastre. Întotdeauna este loc pentru mai bine.

obiective2

Obiective


- Participarea studenţilor, prin reprezentanţii aleşi, la deciziile adoptate de structurile consultative, deliberative şi de conducere ale Academiei de Studii Economice din București şi ale facultăţilor.

- Participarea şi implicarea activă în îmbunătăţirea continuă a situaţiei comunităţii studenţeşti şi a sistemului de învăţământ, inclusiv prin participarea la procesul de asigurare a calităţii.

- Identificarea problemelor cu care studenţii se confruntă şi propunerea de metode şi acţiuni pentru soluţionarea acestora.

- Monitorizarea respectării drepturilor şi promovarea unor elemente ce ţin de îndeplinirea obligaţiilor ce revin studenţilor ASE București.

- Participarea la dezvoltarea personală şi profesională a membrilor comunităţii studenţeşti, la creşterea gradului de integrare în societate, a capacităţii de a fi angajat şi a mobilităţii pe piaţa muncii prin intermediul activităților educaționale, sportive și culturale întreprinse, implicarea în activităţile ce ţin de aspectele sociale ale vieţii comunităţii studenţeşti.

principii-2

Principii


Principiul legitimităţii - reprezentarea studenţilor se bazează pe identificarea şi ierarhizarea obiectivă a nevoilor reale ale studenţilor;

Principiul reprezentativităţii - toţi reprezentanţii aleşi ai studenţilor universităţii sunt membrii organismelor de conducere a Asociaţiei, la fiecare nivel ierarhic;

Principiul nediscriminării - toţi studenţii universităţii beneficiază de egalitate de tratament din partea Asociaţiei în raport cu universitatea, orice discriminare directă sau indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, origine socială, dizabilităţi, situaţie familială fiind interzisă;

Principiul libertăţii de exprimare - libertatea de exprimare a opiniilor profesionale, ştiinţifice sau legate de activitatea universitară este garantată în cadrul Asociaţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

Principiul non-partizanatului politic - organizaţia nu se asociază cu nici o ideologie sau politică de partid, păstrând o atitudine echidistantă, şi susţine dreptul oricărui membru la opţiuni ideologice sau politice proprii cu condiţia ca aceasta să nu afecteze imaginea sau activităţile proprii ale asociaţiei.