ghid

Proiectul își propune să informeze studenții Academiei de Studii Economice din cele trei cicluri academice (licență, masterat, doctorat) cu ajutorul unei broșuri distribuite la începutul fiecărui an universitar. Broșura în cauză conțin tot ceea ce studenții au nevoie să cunoască: de la facultăți și până la locațiile din București unde pot petrece sau pot face mișcare.