Oana Ana-Maria FLOREA
administrarea afacerilor cu predare în limbi străine
FABIZ
oana.florea@stud.ase.ro
Dana Cristiana TOADER
administrație și management public
AMP
dana.toader@stud.ase.ro
Andreea Nicoleta BANU
business și turism
BT
andreea.banu@stud.ase.ro
Ina NIMERENCO
business și turism
BT
ina.nimerenco@stud.ase.ro
Florin Bogdan MATEI
cibernetică, statistică și informatică economică
CSIE
florin.matei@stud.ase.ro
Roxana Maria CEPOIU
cibernetică, statistică și informatică economică
CSIE
roxana.cepoiu@stud.ase.ro
Anda NETEJORU
cibernetică, statistică și informatică economică
CSIE
anda.netejoru@stud.ase.ro
Sara EL HABASHI
contabilitate și informatică de gestiune
CIG
sara.habashi@stud.ase.ro
Andreea IONIȚĂ
contabilitate și informatică de gestiune
CIG
andreea.ionita@stud.ase.ro
Carmen DRĂGUȘANU
contabilitate și informatică de gestiune
CIG
carmen.dragusanu@stud.ase.ro
Carina DUMITRACHE
economie agroalimentară și a mediului
EAM
dumitrache.carina@stud.ase.ro
Cristian CIUBĂNCAN
economie teoretică și aplicată
ETA
cristian.ciubancan@stud.ase.ro
Ioana Raluca ANDREI
finanțe, asigurări, bănci și burse de valori
FABBV
ioana.andrei@stud.ase.ro
Robert Adrian GRECU
finanțe, asigurări, bănci și burse de valori
FABBV
robert.grecu@stud.ase.ro
Alina Nicoleta DOBRE
management
MAN
alina.dobre@stud.ase.ro
Ligia Denisa MATEI
management
MAN
ligia.matei@stud.ase.ro
George Costin TĂNASE
management
MAN
george.tanase@stud.ase.ro
David Florin CIOCODEICĂ
marketing
MRK
david.ciocodeica@stud.ase.ro
Cristina ONICĂ
marketing
MRK
cristina.onica@stud.ase.ro
Corina PETREA
relații economice internaționale
REI
corina.petrea@stud.ase.ro
Valentina NIȚĂ
relații economice internaționale
REI
nita.valentina@stud.ase.ro
Florentina CHIȚU
relații economice internaționale
REI
florentina.chitu@stud.ase.ro
Dragoș Andrei STOICA
doctorat
DRD
dragos.stoica@stud.ase.ro
Raluca CHIVU
doctorat
DRD
raluca.chivu@stud.ase.ro