Oana Ana Maria FLOREA
Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ)
Ina NIMERENCO
business și turism (BT)

ina.nimerenco@stud.ase.ro

Florin Bogdan MATEI
cibernetică, statistică și informatică economică (CSIE)

florin.matei@stud.ase.ro

Roxana Maria CEPOIU
cibernetică, statistică și informatică economică (CSIE)

roxana.cepoiu@stud.ase.ro

Anda NETEJORU
cibernetică, statistică și informatică economică (CSIE)

anda.netejoru@stud.ase.ro

Sara EL HABASHI
contabilitate și informatică de gestiune (CIG)

sara.habashi@stud.ase.ro

Carmen DRĂGUȘANU
contabilitate și informatică de gestiune (CIG)

carmen.dragusanu@stud.ase.ro

Andreea IONIȚĂ
contabilitate și informatică de gestiune (CIG)

andreea.ionita@stud.ase.ro

Cristian CIUBĂNCAN
economie teoretică și aplicată (eta)

cristian.ciubancan@stud.ase.ro

Ioana Raluca ANDREI
finanțe, asigurări, bănci și burse de valori (fabbv)

ioana.andrei@stud.ase.ro

David Florin CIOCODEICĂ
marketing (mrk)

david.ciocodeica@stud.ase.ro

Valentina NIȚĂ
relații economice internaționale (rei)

nita.valentina@stud.ase.ro

Florentina CHIȚU
relații economice internaționale (rei)

florentina.chitu@stud.ase.ro

Dragoș Andrei STOICA
doctorat (drd)

dragos.stoica@stud.ase.ro

Raluca CHIVU
doctorat (drd)

raluca.chivu@stud.ase.ro