Cristian BUMBAC
Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ)
Cristian OPREA
Administrație și Management Public (AMP)
Maria TUDOR
Administrație și Management Public (AMP)
Ina NIMERENCO
Business și Turism (BT)
Ana Maria BADEA
Business și Turism (BT)
Iliana CARAGEA
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE)
Alexandru SOARE
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE)
Stephania COZMA
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE)
Claudiu VLAD
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE)
Andreea IONIȚĂ
Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG)
Alexandra FERENȚ
Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG)
Rafael NEAGU
Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG)
Georgiana Marin
Economie Teoretică și Aplicată (ETA)
Bogdan FLOREA
Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM)
Ioana ANDREI
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)
Iulian NOROCEL
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)
Claudia MIU
Marketing (MRK)
Andrei COSTACHE
Marketing (MRK)
Nicoleta DUMITRACHE
Marketing (MRK)
Mara TUDOSESCU
Management (MAN)
Adrian PÂRÂIALĂ
Management (MAN)
Iulia VRÎNCEANU
Management (MAN)
Andra MECU
Relații Economice Internaționale (REI)
Florentina CHIȚU
Relații Economice Internaționale (REI)
Raluca CHIVU
Doctorat (DRD)