Medeea-Nicoleta Olaru
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în Limbi Străine
Petru Munteanu
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în Limbi Străine
Cristian Oprea
Facultatea de Administrație și Management Public (AMP)
Ana-Maria Badea
Facultatea de Business si Turism (BT)
Vlad Diaconescu
Facultatea de Business si Turism (BT)
Ruxandra Marinache
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (CSIE)
Iliana-Brîndușa Caragea
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (CSIE)
Ioana Comînceanu
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (CSIE)
Laurențiu-Gabriel Dincă
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (CSIE)
Alexia-Elena-Roxana Vraciu
Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune (CIG)
Andreea-Claudia Anghel
Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune (CIG)
Claudia-Ana-Maria Stanciu
Facultatea de Drept
Cosmin-Vlăduț Constantin
FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
Rareș-Mihai Nițu
FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICĂ ŞI APLICATĂ (ETA)
Cătălina-Ioana Toader
FACULTATEA DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI (FABBV)
Ioan-Iulian Norocel
FACULTATEA DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI (FABBV)
Dragoș-Marius Pană
Facultatea de Management (MAN)
Cristiana Nuță
Facultatea de Management (MAN)
Adriana-Nicoleta Nedelea
Facultatea de Management (MAN)
Claudia Maria Miu
Facultatea de Marketing (MRK)
Andrei-Constantin Costache
Facultatea de Marketing (MRK)
Andreea-Alexandra Bădulescu
Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI)
Sara Andreea Ioncică-Scăeșteanu
Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI)
Andra-Nicoleta Mecu
CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT