Cristian Oprea
Facultatea de Administrație și Management Public (AMP)
Maria Victoria Tudor
Facultatea de Administrație și Management Public (AMP)
Ana-Maria Badea
Facultatea de Business si Turism (BT)
Ina Nimerenco
Facultatea de Business si Turism (BT)

ina.nimerenco@stud.ase.ro

Alexandra Ferenț
Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune (CIG)
Rafael Neagu
Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune (CIG)
Marius Samson
Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune (CIG)
Iliana-Brîndușa Caragea
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (CSIE)
Stephania-Aurelia Cozma-Iosip
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (CSIE)
Monica-Diana Crișan
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (CSIE)
Daiana-Maria Tăbîrcă
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (CSIE)
Bogdan Florian Florea
Facultatea de Economie Agroalimentară si a Mediului (EAM)
Rareș-Mihai Nițu
Facultatea de Economie Teoretică si Aplicată (ETA)
Ioan-Iulian Norocel
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)
Cătălina Ioana Toader
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)
Delia Grigore
Facultatea de Management (MAN)
Mara Elena Tudosescu
Facultatea de Management (MAN)
Iulia Vrînceanu
Facultatea de Management (MAN)
Andrei Costache
Facultatea de Marketing (MRK)
Nicoleta Valentina Dumitrache
Facultatea de Marketing (MRK)
Claudia Maria Miu
Facultatea de Marketing (MRK)
Florentina Chițu
Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI)

florentina.chitu@stud.ase.ro

Sara Andreea Ioncică-Scăeșteana
Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI)