Graficul activităților

Graficul activităților pentru anul universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă
Graficul activităților pentru anul universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distanță

Activitatea didactică

Fișa disciplinei
Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență

Practica de specialitate

Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licență

Finalizarea studiilor

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat
Ghid pentru elaborarea lucrării de licență