Casa Studenților Economiști

Strada Frumoasă, nr. 31, etaj 1, sala 23, Sector 1, București

office@us.ase.ro