Alegerea Studenților Reprezentanți În Senatul Universitar

Dragi studenți,

Vă informăm că în data de 06 noiembrie 2023, se vor alege reprezentanții studenților în Senatul Universitar. Alegerea reprezentanților studenților în Senatul Universitar se face de către toți studenții facultății/Școlilor Doctorale prin vot electronic universal, direct și secret. Studenții pot să își exercite dreptul de vot pe pagina personală www.webstudent.ase.ro în intervalul orar 10:00 – 20:00.

În vederea susținerii candidaturii, studenții trebuie să își depună în perioada 01 – 03 noiembrie 2023 (pe 03 octombrie până la ora 16:00) un dosar care să conțină curriculum vitae, declarație pe propria răspundere conform căreia nu fac parte din structura de conducere a unui partid politic, declarație de prelucrarea a datelor cu caracter personal și scrisoare de intenție (și lista cu susținători în cazul candidaturilor independente) pe adresa de e-mail a Biroului Electoral Central al Studenților: office@us.ase.ro.

Metodologia de alegeri poate fi consultată aici.

Erată metodologie alegeri studenți reprezentanți

Declaratie-GDPR-candidati-alegeri

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Atașat regăsiți numărul locurilor vacante destinate studenților pentru Senatul Universitar:

Facultatea Numărul locurilor vacante pentru reprezentanți ai studenților în Senatul Universitar
Administrație și Management Public 1
Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine 2
Business și turism 2
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 4
Contabilitate și Informatică de Gestiune 3
Drept 1
Economie Teoretică și Aplicată 1
Economie Agroalimentară și a Mediului 1
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 2
Management 3
Marketing 2
Relații Economice Internaționale 2
Doctorat 1
Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.