Dragi studenți,

În urma alegerilor din data de 06.11.2023, următorii candidați au fost aleși să fie studenți reprezentanți în Senatul Universitar:

FACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE
• BAKHAYA ALEXANDRU
• STANOMIR RUXANDRA

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC
• CIOCĂZAN ROBERT-VALENTIN

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI TURISM
• MIELCIOIU MARIA-MIHAELA
• NECȘESCU MARIA-BOGDANA

FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
• CHISCĂNEANU RĂZVAN GEORGIAN
• DINCĂ LAURENȚIU-GABRIEL
• DINU ANA-MARIA
• STANCU DIANA-ELENA

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
• ANGHEL ANDREEA-CLAUDIA
• JIANU ANDREI-MIHAI
• VRACIU ALEXIA-ELENA ROXANA

FACULTATEA DE DREPT
• BEJENARU LIVIU

FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
• CONSTANTIN COSMIN-VLĂDUŢ

FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICĂ ŞI APLICATĂ
• PETRE IULIA-CONSTANTA

FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
• BOGDĂNESCU ELISABETA-SORINA
• BOLDESCU MIHAELA

FACULTATEA DE MANAGEMENT
• NICULA-SUDITU ALEXANDRU-IOAN
• TRUȘE LORENZO
• URSEA DARIA-ANA

FACULTATEA DE MARKETING
• NEACȘU ANA RUXANDRA CORNELIA
• PESTREA P D CONSTANTIN-DANIEL

FACULTATEA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
• BĂDULESCU ANDREEA-ALEXANDRA
• BELEHUZI MARTA-IOANA

DOCTORAT
• MIU CLAUDIA-MARIA

Eventualele contestații se pot depune astăzi, 08.11.2023, până la ora 23:59, la adresa office@us.ase.ro.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.