Informare privind Programul Național „Tabere Studențești de Iarnă 2024”
Studenții ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești de Iarnă 2024” trebuie să completeze cererea-tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la cereretabere@gmail.com, în perioada 19 ianuarie – 23 ianuarie 2024 (până la ora 13:00).
Conform Metodologiei privind organizarea taberelor studențești Art. 4.(1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanțelor de vară și de iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat; b) Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I; c) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art.2, alin.2, lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006,cu modificările și completările ulterioare; 
Puteți transmite orice întrebare, nelămurire sau problemă legată de repartizarea locurilor de tabără la cereretabere@gmail.com.

Mai multe detalii: 
Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.