De ce să ne alegi pe noi? Nimic mai simplu.

Noi, Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE), suntem echipa studenților ce reprezintă interesele commune ale tuturor studenților de la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studii ale Academiei de Studii Economice din București și care se implică direct în dezvoltarea lor personală și profesională.

 

a

Codul Studentului

Nu ne implicăm în conflicte de discriminare rasială, religioasă, etnică, culturală şi politică. Ne ghidăm după principiile legitimității, reprezentativității, libertății de exprimare, egalității de șanse și ale non-partizanatului politic.

j

Drepturi

Luptăm continuu pentru drepturile studenților și ne implicăm activ în îmbunătățirea continuă a situației comunității studențești. Mai mult decât atât, participăm la dezvoltarea personală şi profesională a membrilor comunităţii studenţeşti, la creşterea gradului de integrare în societate, a capacităţii de a fi angajat şi a mobilităţii pe piaţa muncii.

c

Reprezentare

Prin reprezentanții aleși, membri ai USASE, studenții iau parte la luarea și adoptarea deciziilor de către structurile consultative, deliberative şi de conducere ale Academiei de Studii Economice din București şi ale facultăţilor.

d

Monitorizare

Monitorizăm respectarea drepturilor şi promovarea unor elemente ce ţin de îndeplinirea obligaţiilor ce revin studenţilor ASE București. Identificăm problemele cu care studenţii se confruntă şi propunem metode şi acţiuni pentru soluţionarea acestora.

b

Învățare continuă

Noii membri primesc întotdeauna ajutor din partea celor existenți, învață continuu și participă activ în organizarea proiectelor de mare importanță pentru studenții Academiei de Studii Economice din București.

f

Potențial

Este important ca fiecare să fie în elementul său, acolo unde pasiunile şi talentele sale se întâlnesc. De aceea, alegem acele proiecte şi roluri care ne valorifică potenţialul şi căutăm bucuria şi partea frumoasă în tot ceea ce facem.

e

Experiență

Dezvoltarea abilităților organizatorice, învingerea temerii de a vorbi în public, lucrul în echipă și învățarea continuă sunt cele mai căutate competențe pe piața muncii. În plus, voluntariatul se consideră în prezent experiență, iar firmele vor ține cont de acest lucru la angajare.

h

Întreabă!

Orice colaborare începe prin sinceritate şi comunicare deschisă, cultivând încrederea, pe baza căreia ne dorim să construim prietenii frumoase. Așa că nu ezita și întreabă orice îți este neclar.